Renungan Idul fitri 1441 H: ”SUDAH BERTAQWAKAH SAYA


Sabtu, 23 Mei 2020 - 14:29:05 WIB
Renungan Idul fitri 1441 H: ”SUDAH BERTAQWAKAH SAYA Afri Yendra

Oleh Afri Yendra, S.H., M.H.
(Widyaiswara PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi)

Sifat-Sifat orang bertaqwa
Sifat pertama: Takut. Dalam al-Quran terdapat 174 ayat yang membicara tentang Sifat takut ini diantaranya . Qs. Asy-Syuara 50 Artinya : Mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami, berikutnya disebutkan dalam Qs. Qaf 33 artinya : (Yaitu) orang yang takut kepada Allah Yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertobat,

Sifat Kedua : Harap. Dalam al-Quran terdapat 53  ayat yang membicara tentang Sifat harap ini diantaranya adalah : QS. At Taubah 59 Artinya : Dan sekiranya mereka benar-benar rida dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Qs. An-Nisa 104 Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.  

Sifat Ketiga : Syukur.

Dalam al-Quran terdapat 75  ayat yang membicara tentang Sifat Syukur ini diantaranya adalah : QS. Adh-Dhuha 11 ‘Dan terhadap nikmat Tuhan-mu, hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur).  QS.  Al. Ahqaf 15  "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku.

Sifat Keempat :Sabar.

Dalam al-Quran terdapat 94 ayat yang membicara tentang Sifat sabar diantaranya adalah : Qs. Albaqarah 153  Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.  Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Qs. Al-Araf ayat 126 (Mereka berdoa), Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Muslim (berserah diri kepada-Mu).

Sifat Kelima : Tawakkal.

Dalam al-Quran terdapat 35  ayat yang membicara tentang Sifat Tawakal, diantaranya adalah : Qs. Ali Imram ayat 159. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah Mencintai orang yang bertawakal.

Sifat Keenam adalah Mahabbah. (Mencintai)
Sifat ini terdapat 34 ayat dalam alquran diantaranya Qs. Ali Imran ayat 31 Artinya : Katakanlah (Muhammad), Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah Mencintaimu dan Mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.


Bagaimana bentuk riil mencintai Allah dan Rasulnya?
Bentuk riil mencintai Allah dan rasul-Nya diantaranya adalah dengan melaksanakan seluruh perintah Allah yang tertuang dalam Alquran dengan senang hati, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan kita.

Said bin Zubair berkata:
Sebuah perkataan tidak akan diterima kecuali dibuktikan dengan perbuatan. Ucapan dan Perbuatan tidak akan diterima kecuali karena Ikhlas kepada Allah SWT. Sedangkan Niat, Ucapan dan Perbuatan tidak akan diterima kecuali dengan Sunnah Rasulullah SAW.

PENUTUP
Jawaban dari pertanyaan Sudah menjadi orang bertaqwakah saya? maka jawabannya merupakan Pertanyaan dibawah ini:
1. Apakah kita telah memiliki Lima Ciri-ciri orang bertaqwa.
a.    Beriman kepada yang Ghaib
b.    Melaksanakan sholat
c.    Menginfakkan sebagian Rezeki di Jalan Allah
d.    Beriman dengan Al Quran
e.    Beriman dengan hari akhirat.
2. Apakah kita telah memiliki enam sifat orang bertaqwa yaitu : 
a.    Berharap hanya kepada Allah.
b.    Takut hanya kepada Allah.
c.    Memiliki sifat Sabar.
d.    Memiliki rasa syukur.
e.    Menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah.
f.    Mencintai Allah dan rasulnya.
Akhirnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah `Azza wa Jalla. Semoga Dia berkenan mengabulkan segala permohonan kita.

Allahumma Ya Rabbana, telah banyak Engkau berkahi kami dengan rahmat karunia-Mu, namun kami sering ma`shiyat kepada-Mu, mungkin karena itu Engkau datang Musibah yang begitu berat pada Negeri kami.  Telah banyak Engkau penuhi kenikmatan hidup kami dengan kemurahan-Mu, namun kami sering ingkar dan tidak bersyukur kepada-Mu.

Telah banyak Engkau tutupi aib dan kekurangan kami dengan kemuliaan-Mu, namun kami sering menganiaya diri kami sendiri. Betapa banyak sudah dosa yang kami lakukan, betapa beratnya siksa yang akan kami tanggung, sehingga kami malu berdoa kepada-Mu. Namun, kemana lagi kami harus mengadu dan memohon ampun Ya Allah, kecuali hanya kepada-Mu.

Kami tidak putus harapan mengadu pada-Mu. Kami tidak letih meminta dan mengharap pada-Mu. Betapapun besarnya kesalahan dan dosa kami, maaf dan ampunan-Mu meliputi segala sesuatu. Karena itu Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, hapuskanlah segala kesalahan kami, bersihkan hati dan jiwa kami, indahkan akhlaq dan kelakuan kami, sambungkan kembali persaudaraan di antara kami, angkatlah bangsa kami Ya Allah dari jurang kehinaan, berilah kami pemimpin yang mampu membimbing kami ke arah kebaikan, dan tunjukkan bagi kami jalan keselamatan dunia dan akhirat agar kami tidak tersesat. 

Ya Allah ya Malik,
Kami bermohon kepadaMu, kiranya Mohon Engkau angkat Musibah yang Engkau berikan kepada Negeri dan Bumi saat ini, angkatlag ya Allah ya Rahman ya Rahiim, agar kami bisa hidup bahagia, tenang dalam ibadah, senang dalam bermuamalah.
Ya Allah, Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan. Kabulkanlah doa permohonan kami. 

Allaahumma innaa nasaluka l-`afwa wa l-`aafiyah, wa l-mu`aafaata d-daaimah, fi d-diini wa d-dunyaa wa l-aakhirah, wa l-fauza bi l-jannah, wa n-najaata mina n-naar.
Allaahumma innaa nasaluka muujibaati rahmatik, wa `azaaima maghfiratik, wa s-salaamata min kulli itsm, wa l-ghaniimata min kulli birr, wa l-fauza bi l-jannah, wa n-najaata mina n-naar.

Allaahumma innaa nasaluka iimaanan kaamilaa, wa yaqiinan shaadiqaa, wa `ilman naafi`aa, wa rizqan waasi`aa, wa qalban khaasyi`aa, wa lisaanan dzaakiraa, wa halaalan thayyibaa, wa taubatan nashuuhaa, wa taubatan qabla l-mauut, wa raahmatan `inda l-mauut, wa maghfiratan wa rahmatan ba`da l-mauut, wa l-`afwa `inda l-hisaab, wa l-fauza bi l-jannah, wa n-najaata mina n-naar.
Rabbanaa aatinaa fi d-dunyaa hasanah, wa fi l-aakhirati hasanah, wa qinaa `adzaaba n-naar,wa adkhilna l-jannata ma`a l-abraar, yaa `aziiz, yaa ghaffaar, yaa rabba l-`aalamiin. (*)

 Editor : Nova Anggraini

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]