Kunci Jawaban Halaman 81 Pamekar Diajar Basa Sunda Kelas 9 Kurikulum 2013 Novel Latihan Bahasa Sunda

- Selasa, 14 Maret 2023 | 16:05 WIB
Soal Bahasa Sunda kelas 9 halaman 81 Kurikulum 2013
Soal Bahasa Sunda kelas 9 halaman 81 Kurikulum 2013

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 9 berikut dikutip dari Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTs Kelas IX edisi 2014 Kurikulum 2013 karya Tatang Sumarsono, dkk.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 9 Latihan halaman 81 ini memuat materi tentang eusina dua sempalan novel jeung analisis unsur-unsur caritana.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 9 Kurikulum 2013 ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTs Pamekar Diajar Basa Sunda Halaman 58 Pancen Ajag Nangtang Jelema

1. Baca babarengan jeung batur sakelompok ieu sempalan novel di handap!

2. Caritakeun masing-masing kalawan ringkes naon eusina dua sempalan novel nu dibaca ku hidep!

3. Titénan sarta analisis unsur-unsur caritana sakumaha dina conto pedaran anu tadi.

4. Tulis éta hasil analisis téh minangka laporan kelompok!

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 3 Halaman 64 Ngalarapkeun Kecap kana Kalimah Kurikulum 2013

Kunci jawaban:

Sempalan Novel 2

Carita ngeunaan hiji indung anu geus maot sarta ninggalkeun kasedih pikeun barudak anu ditinggalkeun, utamana si aa anu masih kaduhung ti indungna. malah sering make baju indungna sanajan lalaki. Baheula mah manehna sok protes yen ngaranna siga budak awewe, nyaeta Susan Basari. Sanajan kitu, indungna kungsi ngomong yén basari hartina lalaki gagah. Ayeuna, maranehna geus mimiti narima naon nu geus ditangtukeun ku Gusti Nu Maha Suci, jeung hirup sorangan.

Unsur caritana:

Judul: Catetan Poean Rere

Halaman:

Editor: Dwi Reka Barokah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X