Kunci Jawaban Uji Kompetensi Wulangan 4 Kelas 9 Kirtya Basa Bahasa Jawa Halaman 118 119 120 Teks Drama

- Rabu, 15 Maret 2023 | 14:38 WIB
Soal Bahasa Jawa kelas 9 halaman 118 119 120
Soal Bahasa Jawa kelas 9 halaman 118 119 120

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 9 berikut dikutip dari Kirya Basa Kanggo SMP/MTs Kelas IX edisi 2015 karya Drs. Sunardi, dkk.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 9 Uji Kompetensi Wulangan 4 halaman 118 119 120 ini memuat materi tentang teks drama, penokohan, dialog, dan paragraf.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 9 Kirtya Basa ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 213 Kurikulum 2013 Tugas Tokoh dalam Teks Biografi

Uji Kompetensi Wulangan 4

I. Pitakon ing ngisor iki wangsulana kang patitis, kanthi milih siji wangsulan kang paling bener!

Rudi turu ing amben, nglindur njerit-njerit njaluk tulung ibune. Ibune kang lagi saka pawon, kanthi gupuh cepet-cepet nggugah Rudi.

Ibu: Le... tangi le! (karo ngoyak-ngoyak rudi)

Rudi: Ibu... (njerit, kanthi ngos-ngosan) kula ajeng dibakar tiyang buk.

Ibu: Dibakar apa ta le? wong awit mau awakmu turu wae ngono lho.

Rudi: Dadi aku mau mung nglindur buk? (bungah) Alhamdulilah.... (ngrangkul ibune)

1. Pethikan teks drama ing dhuwur yen katitik saka struktur teks kalebu peranganane

a. eksposisi

b. klimaks

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X