Kunci Jawaban Halaman 66 Bahasa Sunda Kelas 9 Gapura Basa Pangajaran 4 Pancen 6 Kurikulum 2013

- Rabu, 22 Maret 2023 | 12:05 WIB
Ilustrasi kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 9 halaman 66
Ilustrasi kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 9 halaman 66

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban berikut dikutip dari Gapura Basa Pangajaran Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTs Kelas IX edisi revisi 2017 Kurikulum 2013 karya Taufik Faturohman, SPK.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 9 Pangajaran 4 Pancen 6 halaman 66 ini memuat materi tentang pikeun maham eusi bacaan di luhur, pek pananya di handap.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 9 Kurikulum 2013 ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 8 Halaman 41 Pamekar Diajar Basa Sunda Pancen Kelompok Puisi Guguritan

Pangajaran 4

Pancen 6

Pikeun maham eusi bacaan di luhur, pek pananya di handap!

1. Bahasan di luhur teh aya patalina jeung pakeman basa. Sebutkeun naon buktina!

Kunci jawaban:

Salah sahiji pakeman basa nya eta paribasa. Ari bahasan "Cikarak ninggang batu, laun-laun jadi legok." teh mangrupa paribasa. Jadi, bahasan diluhur kaasup kana pakeman basa.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 7 Halaman 37 Gapura Basa Pangajaran 3 Pancen 2 Kurikulum 2013

2. Naon jejerna eta bahasan teh?

Kunci jawaban:

Jejerna bahasan teh ngeunaan diajar kudu leukeun jeung rajin, ulah hayang gancang meunang hasil.

Halaman:

Editor: Erizky Bagus Z

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X