Kunci Jawaban Halaman 99 100 Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 Pangajaran 6 Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar

- Rabu, 22 Maret 2023 | 14:45 WIB
Latihan Bahasa Sunda kelas 8 halaman 99 100
Latihan Bahasa Sunda kelas 8 halaman 99 100

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 8 berikut dikutip dari Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTs Kelas VIII karya Tatang Sumarsono, dkk. Kurikulum 2013 edisi 2014.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 8 Pangajaran 6 Latihan halaman 99 100 ini memuat materi tentang medar eusi bahasan "Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar".

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 8 Kurikulum 2013 ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 9 Halaman 49 Pamekar Diajar Basa Sunda Kurikulum 2013 Maca Wacana

Latihan

Sangkan leuwih paham kana eusi wacana di luhur, jawab pananya di handap!

1. Di mana perenahna kampung Adat Ciptagelar téh?

Kunci jawaban: Perenahna kampung Adat Ciptagelar téh Kabupatén Sukabumi, di kampung Sukamulya, Désa Sirnaresmi, Kacamatan Cisolok.

2. Naha disebut Kampung Adat?

Kunci jawaban: Sabab masarakat Kampung Gedé Kasepuhan Ciptagelar mah, pageuh kénéh nyekel tali paranti adat warisan parakaruhun.

3. Kumaha wangunan imah anu aya di Kampung Adat Ciptagelar? Jéntrékeun!

Kunci jawaban: Wangunan imahna potongan imah panggung tina bilik kénéh. Imahna anu aya kolongan, jangkung kolongna kira-kira 60 cm. Lamun rék unggah ka imah téh kudu nécé heula golodog, anu ditunda handapeun panto hareup. Biasana tina batu tatapakan, anu wangun pasagi opat jeung badag. Wangunan imah ogé handapna maké batu tatapakan, anu sarua jangkungna. Anggang ti batu ka batu téh paling tilu méteran.

Baca Juga: Kunci Jawaban Gapura Basa Bahasa Sunda Kelas 9 SMP/MTs Halaman 58: Pancen 1 Jawab Pananya-Pigawe Parentahna

4. Tina naon bahan-bahan material imahna?

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X