Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 11 Gladhen Wulangan 4 Sastri Basa Halaman 95 96 97 98 Struktur Teks Lakon

- Rabu, 22 Maret 2023 | 15:27 WIB
Gladhen Wulangan 4 Bahasa Jawa kelas 11 halaman 95 96 97 98
Gladhen Wulangan 4 Bahasa Jawa kelas 11 halaman 95 96 97 98

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 11 berikut dikutip dari Sastri Basa Kanggo SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI edisi 2015 karya Rahmat Santosa, S.Pd, MM, dkk. Kurikulum KTSP 2013.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 11 Gladhen Wulangan 4 halaman 95 96 97 98 ini memuat materi tentang struktur teks drama, pesan moral dalam teks drama, unsur kebahasaan teks drama atau teks lakon.

Kunci jawaban Sastri Basa Bahasa Jawa kelas 11 ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 9 Kirtya Basa Halaman 69 70 Gladhen Pidhato Resmi Karo Pidhato Ora Resmi

Gladhen Wulangan 4

I. Pilihen wangsulan sing paling bener!

1. Manungsa iku diajeni ing bebrayan, jalaran nduweni ... sing becik.

a. gelar

b. drajat

c. pangkat

d. moral

e. martabat

2. Saka kesenian, kita ora mung bisa seneng-seneng ngrasakake endahing asil karyaning para seniman, ananging kita uga bisa

a. ngundhakake drajat lan pangkat

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X