Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 4 Halaman 104 Kurikulum 2013 Pamekar Diajar Basa Sunda

- Selasa, 28 Maret 2023 | 22:01 WIB
Soal Bahasa Sunda kelas 4 halaman 104 Kurikulum 2013
Soal Bahasa Sunda kelas 4 halaman 104 Kurikulum 2013

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 4 berikut dikutip dari Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI Kelas IV Kurikulum 2013 edisi 2014 karya Tatang Sumarsono, dkk.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 4 Pangajaran 9 halaman 104 ini memuat materi tentang nyawalakeun kadaharan, pek jawab ieu pananya dari pedaran Karedok.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 4 Kurikulum 2013 ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 1 Halaman 76 Kurikulum 2013 Pangajaran 5 Ngagunakeun Kecap Naon

Pék jawab ieu pananya!

1) Naon waé bahan pikeun nyieun karédok téh?

Kunci jawaban

Bahan pikeun nyieun karédok téh kacang panjang, bonténg, térong, togé, jeung engkol, goréng atawa sangray suuk, uyah, bawang bodas, bawang beureum, cikur, gula beureum, jeung céngék.

2) Kumaha carana nyieun karédok? Cik pék terangkeun!

Kunci jawaban:

Sayuran sagala atah diberesihan tuluy disiksikan. Samara nu geus disadiakeun téh, tuluy diréndos ku mutu dina cowét. Sanggeus réngsé, caian saeutik. Sayuran beunang nyiksikan téh, tuluy galokeun kana samara nepi ka rata.

Baca Juga: Kunci Jawaban Pancen 5 Kelas 9 Gapura Basa Bahasa Sunda Kurikulum 2013 Halaman 45 Pangajaran 3

3) Kumaha cara ngadaharna karédok téh?

Kunci jawaban:

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X