Kunci Jawaban Latihan Bahasa Sunda Kelas 8 Halaman 101 102 Kurikulum 2013 Pamekar Diajar Basa Sunda

- Selasa, 28 Maret 2023 | 21:48 WIB
Latihan Bahasa Sunda kelas 8 halaman 101 102 Kurikulum 2013
Latihan Bahasa Sunda kelas 8 halaman 101 102 Kurikulum 2013

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 8 berikut dikutip dari Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTs Kelas VIII karya Tatang Sumarsono, dkk. Kurikulum 2013 edisi 2014.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 8 Pangajaran 6 Latihan halaman 101 102 ini memuat materi tentang bahasan budaya Sunda, medar eusi bahasan.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 8 Kurikulum 2013 ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 9 Halaman 49 Pamekar Diajar Basa Sunda Kurikulum 2013 Maca Wacana

Latihan

Sangkan hidep leuwih paham kana harti-harti kecap séjénna anu aya dina bahasan, pék jieun kalimah ngagunakeun kecap ieu di handap!

1. Ka kota teu jauh teuing jiga baheula basa kota kabupaténna di Cisaat kénéh.

Basa dina éta kalimah hartina waktu atawa eukeur.

Larapna dina kalimah:

1) Basa kuring laleumpangan jeung babaturan keur sore, keur kitu breg wéh hujan. Jadi wéh baju kuring baraseuh.

2) Basa dahar di kantin, bel disada tapi mi anu dipesen ku kuring teu acan rengse.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 7 Pangajaran 5 Halaman 59 Ajen Atikan Dina Dongeng Kurikulum 2013

2. Wangunan imahna ogé potongan imah panggung tina bilik kénéh.

Wangunan hartina modél atawa bentuk.

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X