Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 11 Sastri Basa Gladhen Wulangan 5 Kurikulum 2013 Halaman 118 119 120

- Selasa, 28 Maret 2023 | 23:10 WIB
Gladhen Wulangan 5 Bahasa Jawa kelas 11 halaman 118 119 120 Kurikulum 2013
Gladhen Wulangan 5 Bahasa Jawa kelas 11 halaman 118 119 120 Kurikulum 2013

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 11 berikut dikutip dari Sastri Basa Kanggo SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI edisi 2015 karya Rahmat Santosa, S.Pd, MM, dkk. Kurikulum KTSP 2013.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 11 Gladhen Wulangan 5 halaman 118 119 120 ini memuat materi tentang kalokaning tembang macapat.

Kunci jawaban Sastri Basa Bahasa Jawa kelas 11 Kurikulum 2013 ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 9 Kirtya Basa Halaman 69 70 Gladhen Pidhato Resmi Karo Pidhato Ora Resmi

Gladhen Wulangan 5

I. Pilihen wangsulan sing paling bener!

1. Rumpakan basa kanthi paugeran tartamtu kang pangucape kudu nggunakake kagunan swara diarani

a. tembang

b. paribasan

c. bebasan

d. gancaran

2. Semaken tembang ing ngisor iki!

Mangkono ngelmu kang nyata,

sanyatane mung weh reseping ati,

Halaman:

Editor: Erizky Bagus Z

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X