Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 6 Kelas 11 Bahasa Jawa Sastri Basa Halaman 136 137 138

- Selasa, 28 Maret 2023 | 23:50 WIB
Gladhen Wulangan 6 Bahasa Jawa kelas 11 halaman 136 137 138
Gladhen Wulangan 6 Bahasa Jawa kelas 11 halaman 136 137 138

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 11 berikut dikutip dari Sastri Basa Kanggo SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI edisi 2015 karya Rahmat Santosa, S.Pd, MM, dkk. Kurikulum KTSP 2013.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 11 Gladhen Wulangan 6 halaman 136 137 138 ini memuat materi tentang njaga warisan leluhur murih ora luntur.

Kunci jawaban Sastri Basa Bahasa Jawa kelas 11 ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 12 Gladhen Wulangan V Sastri Basa Semester Genap Halaman 121 122 123 124

Gladhen Wulangan 6

Gatekna teks ing ngisor iki!

panca keblat aruming wewangi,

mijilira ing ndon,

rinebut hayu kamardikane,

sagung sengkala sampun kabesmi,

kasantosan neki,

hayua rahayu.

I. Pilihen wangsulan sing paling bener!

1. Adhedhasar paugerane tembang ing dhuwur kagolong tembang

Halaman:

Editor: Erizky Bagus Z

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X