Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 6 Kelas 11 Bahasa Jawa Sastri Basa Halaman 138 Kurikulum 2013

- Rabu, 29 Maret 2023 | 22:04 WIB
Gladhen Wulangan 6 Bahasa Jawa kelas 11 halaman 138
Gladhen Wulangan 6 Bahasa Jawa kelas 11 halaman 138

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 11 berikut dikutip dari Sastri Basa Kanggo SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI edisi 2015 karya Rahmat Santosa, S.Pd, MM, dkk. Kurikulum KTSP 2013.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 11 Gladhen Wulangan 6 Bagian II halaman 138 ini memuat materi tentang njaga warisan leluhur murih ora luntur.

Kunci jawaban Sastri Basa Bahasa Jawa kelas 11 ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 12 Gladhen Wulangan V Sastri Basa Semester Genap Halaman 121 122 123 124

II. Tindakna pakaryan kanthi mangsuli pitakon-pitakon iki!

1. Apa wae jinise sengkalan?

Kunci jawaban: Sengkalan lamba lan sengkalan memet

2. Apa kang dadi paugeraning sengkalan?

Kunci jawaban:

Ing pasrawungan, rakitan sengkalan mesthine isih dibutuhake, jalaran ana sawenehe prastawa kang perlu cinathet minangka tandha mata apa dene wigati kanggo pangeling-eling. Umpamane taun madege bangunan, tahun kelairan, taun kang nuduhake dumadine samubarang, taun kang nuduhake prastawa wigati, lan sapanunggalane.

3. Sengkalan akeh tinemu ing masyarakat, kepriye tuladhane?

Kunci jawaban:

Sucining pangesthi wiwaraning widi.
    6             8              9           1

Pamacane diwalik, 1986 bab iki nuduhake taun madege sawijining
bangunan yaiku SMPN 1 Gondanglegi Kabupaten Malang. Sengkalan iki uga mengku teges: Tekad kang suci bisa kanggo sarana nyedhak marang Gusti.

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X