Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 11 Sastri Basa Gladhen Wulangan 5 Halaman 120 121 Kurikulum 2013

- Rabu, 29 Maret 2023 | 23:55 WIB
Gladhen Wulangan 5 Bagian II Bahasa Jawa kelas 11 halaman 120 121
Gladhen Wulangan 5 Bagian II Bahasa Jawa kelas 11 halaman 120 121

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 11 berikut dikutip dari Sastri Basa Kanggo SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI edisi 2015 karya Rahmat Santosa, S.Pd, MM, dkk. Kurikulum KTSP 2013.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 11 Gladhen Wulangan 5 Bagian II halaman 120 121 ini memuat materi tentang kalokaning tembang macapat.

Kunci jawaban Sastri Basa Bahasa Jawa kelas 11 Kurikulum 2013 ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 9 Kirtya Basa Halaman 69 70 Gladhen Pidhato Resmi Karo Pidhato Ora Resmi

II. Wangsulana kang patitis!

Sinom

Samangsane pasamuan, mamangun marta martani,

Sinambi ing saben mangsa,

Kala kalaning asepi,

Lelana teki-teki,

Nggayuh geyonganing kayun,

Kayungyun eninging tyas,

Sanityasa pinrihatin,

Puguh panggah cegah dhahar lawan nendra.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X