Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 7 Halaman 87 88 Kirtya Basa Struktur Teks Unsur Basa Geguritan Simpang Lima

- Jumat, 31 Maret 2023 | 10:17 WIB
Tugas 2 Bahasa Jawa kelas 7 halaman 87 88
Tugas 2 Bahasa Jawa kelas 7 halaman 87 88

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 7 berikut dikutip dari Kirtya Basa Kanggo SMP/MTs Kelas VII edisi 2014 karya Drs. Samsul Hadi, dkk.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 7 Wulangan 5 Tugas 2 halaman 87 88 ini memuat materi tentang Nintingi Struktur Teks lan Unsur Basa Sajrone Geguritan.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 7 Kirtya Basa ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 2 Sastri Basa Uji Kompetensi Halaman 160-167 Ukara Teks Non Sastra

Tugas 2: Nintingi Struktur Teks lan Unsur Basa Sajrone Geguritan

1. Nggawea klompok dhiskusi ora luwih saka bocah 5 (lanang lan wadon) minangka anggotane!

2. Salah siji anggota dadi ketua klompok sing nduweni tugas ngoordinir lumakune dhiskusi, siji maneh dadi sekretaris sing nyatheti asile dhiskusi.

3. Ketua, sekretaris, apadene anggota dhiskusi kudu bisa nglakoni dhiskusi kanthi rasa temen, tanggung Jawab, percaya diri, disiplin, santun, lan kerja sama kang bener.

4. Teks ”Simpang Lima” kasebut coba njingglengana bebarengan saklompokmu kanthi premati.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 94 Kirtya Basa Wulangan 5 Tugas 1 Layang Surat Pribadi

5. Pitakon ing ngisor iki wangsulana salaras karo asile anggonmu dhiskusi!

a) Jlentrehna struktur teks saka geguritanSimpang Lima” ing dhuwur kanthi bukti sing nyengkuyung pranyatanmu!

Kunci jawaban:

Guru gatra = 6 gatra, 7 gatra, 4 gatra, 5 gatra, 9 gatra

Halaman:

Editor: Amal Nur Ngazis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X