Kurikulum Merdeka PPKn Kelas 1 SD/MI: Bunyi dan Makna dari Sila-Sila dalam Pancasila

- Jumat, 2 September 2022 | 08:41 WIB
Ilustrasi memaknai bunyi sila-sila dalam Pancasila, dari materi PPKn kelas 1 SD/MI Kurikulum Merdeka
Ilustrasi memaknai bunyi sila-sila dalam Pancasila, dari materi PPKn kelas 1 SD/MI Kurikulum Merdeka

Dalam Kurikulum Merdeka, siswa kelas 1 SD/MI diharapkan mencapai tujuan pembelajaran berikut:

1. mengenali simbol-simbol Pancasila dan menjelaskan makna masing-masing sila tersebut, serta hubungan antar sila.

2. menunjukkan sikap sesuai dengan nilai pancasila terhadap diri sendiri dan orang lain sebagai tanda syukur kepada Tuhan YME.

3. mengidentifikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari sesuai nilai-nilai baik Pancasila.

4. menggabungkan kata menjadi kalimat sesuai  sila Pancasila.

5. mengungkapkan sila Pancasila secara runtut maupun secara acak.

6. menunjukkan sikap sesuai dengan nilai pancasila terhadap diri sendiri dan orang lain sebagai tanda syukur kepada Tuhan YME.

7. menghubungkan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila Pancasila.

8. menunjukkan sikap kerja sama menerima saran orang lain.

9. mengaitkan/mencocokkan gambar simbol sesuai Garuda Pancasila.

10. menyusun karya gambar berwarna yang sesuai warna simbol Garuda Pancasila.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan meliputi iman, takwa, syukur dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan kepercayaankepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung nilai kesamaan derajat, kewajiban, hak, cinta-mencintai, hormat-menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi, serta gotong royong.

Sila Persatuan Indonesia dalam masyarakat Indonesia yang majemuk mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah sebagai pengikat yang menjamin keutuhan nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

Halaman:

Editor: Hisni Munafarifana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X