Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 9 SMP Halaman 86

- Rabu, 26 Oktober 2022 | 15:35 WIB
Ilustrasi Bahasa Sunda kelas 9 SMP
Ilustrasi Bahasa Sunda kelas 9 SMP

Kunci jawaban berikut dikutip dari buku Simpay Basa Sunda IX untuk tingkat SMP yang diharapkan dapat memberikan tambahan materi bagi siswa.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 9 SMP halaman 86 ini memuat materi panata acara dan sebagainya, yang diharapkan dengan itu siswa lebih memahami materi.

Kunci jawaban Bahasa Sunda ini pun dapat menjadi bahan evaluasi siswa bagi guru dalam menelaah sampai mana tingkat kepahaman siswa tentang panata acara.

Selain itu, siswa juga dapat mengkaji materi soal Bahasa Sunda dan kunci jawaban agar nantinya dapat menguasai soal-soal lain yang setara atau bahkan lebih rumit.

Berikut ini kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 9 SMP halaman 86.

Pancen 3

Pikeun maham pedaran ngeunaan panata acara, pek jawab pananya di handap!

1. Naon anu disebut panata acara teh?

2. Naon bae pancen panata acara teh?

3. Nurutkeun hidep, naon sababna panata acara kudu apal kana sagemblengna acara anu rek dilaksanakeun?

4. Naon sababna deuih panata acara kudu apal ka nu baris ngahadiran kana eta acara?

5.Saha anu nyusun runtuyan acara teh? Jentrekeun!

Alternatif kunci jawaban:

1. Panata acara nyaeta jalma anu ngatur susunan hiji acara jeung mingpin atawa ngiringkeun jalanna hiji acara.

Halaman:

Editor: Hisni Munafarifana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X