Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Kirtya Basa IX Halaman 79: Pidhato

- Rabu, 26 Oktober 2022 | 15:20 WIB
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP

Kunci jawaban berikut dikutip dari buku Kirtya Basa Kelas IX untuk tingkat SMP yang diharapkan dapat memberikan tambahan materi bagi siswa.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 9 SMP halaman 79 ini memuat materi pidhato dan sebagainya, yang diharapkan dengan itu siswa lebih memahami materi.

Kunci jawaban Bahasa Jawa ini pun dapat menjadi bahan evaluasi siswa bagi guru dalam menelaah sampai mana tingkat kepahaman siswa tentang pidhato.

Selain itu, siswa juga dapat mengkaji materi soal Bahasa Jawa dan kunci jawaban agar nantinya dapat menguasai soal-soal lain yang setara atau bahkan lebih rumit.

Berikut ini kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 9 SMP dalam pilihan ganda nomor 1-4.

1. Perangane pidhato kang ngandharake pangucap syukur lan panuwun marang Gusti Kang Maha Agung, diarani ....

Kunci jawaban: B. purwaka

2. Mugi-mugi samangke sageda lulus kanthi biji ingkang sae sarta sageda katampi wonten sekolah ingkang dipunkajengaken. Ukara iku ana ing perangan pidhato pepisahan sekolah, mapan ana ing perangan ....

Kunci jawaban: B. pengarep-arep

3. Pidhato kang kudu ditindakake kanthi maca teks lan ora kena uwal saka teks kasebut, diarani pidhato ....

Kunci jawaban: A. resmi

4. Bokmenawi atur kula wonten cicir cewet kuciwanipun, kula nyuwun agunging pangaksama. Wijang wijiling wicara panjenenganipun Rama Sudira kan pindha pinandhita paring sesuluh seserepan dhumateng risang temanten kekalih. Gumarenggeng ambrengengeng kadya sasra bremana ingkang mider hangupeng puspita, hanenggih punika rata kencana ingkang tinitihan dening putra calon penganten kakung ingkang sampun manjing gapuraning plataran.

Pethikan ing dhuwur pethikan pangandikane wong kang lagi ngayahi ....

Kunci jawaban: A. pranatacara

Halaman:

Editor: Hisni Munafarifana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X