Kunci Jawaban Kirtya Basa Bahasa Jawa Kelas 9 SMP/MTs Halaman 93: Wulangan 4 Struktur Teks Drama Jawa Modern

- Jumat, 6 Januari 2023 | 16:02 WIB
Ilustrasi Bahasa Jawa Kelas 9 SMP/MTs
Ilustrasi Bahasa Jawa Kelas 9 SMP/MTs

Kunci jawaban berikut dikutip dari Kirtya Basa Kelas IX Kanggo SMP/MTs Kelas IX edisi 2015 karya Drs. Sunardi, dkk. yang diharapkan dapat memberikan tambahan materi bagi siswa.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs Wulangan 4 Gotong Royong halaman 93 ini memuat materi tentang struktur teks drama Jawa modern.

Kunci jawaban Bahasa Jawa ini pun dapat menjadi bahan evaluasi siswa bagi guru dalam menelaah sampai mana pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Selain itu, siswa juga dapat mengkaji materi soal Bahasa Jawa dan kunci jawaban agar nantinya menguasai soal-soal lain yang setara atau bahkan lebih rumit.

Berikut kunci jawaban Kirtya Basa Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs halaman 93.

Sing bakal disinaoni ngenani drama Jawa modern, yaiku (1) ngidhentifikasi struktur teks drama, nintingi ragam basa ing drama modern, paraga/tokoh, lan pesan moral drama; (2) piye carane nulis teks lan skenario drama; (3) main drama lan menehi tanggapan nalika kancane main drama. Ananging sadurunge kuwi, wangsulana pitakon ing ngisor iki!

1. Apa tau ndeleng pementasan drama?

Kunci jawaban: Jujur aku durung nate ndelok drama basa Jawa

2. Yen tau ndeleng pementasan drama, apa lakone?

Kunci jawaban: Mbok menawa saben sesawangan iku dibarengi basa Jawa lan budaya padintenan Jawa

3. Ana ing adicara apa pementasan drama mau digelar?

Kunci jawabanDrama iki biasane dipentasake nalika ana acara resmi utawa pahargyan Jawa

4. Apa tau melu pementasan drama?

Kunci jawaban: Aku ora tau melu drama basa Jawa

Halaman:

Editor: Hisni Munafarifana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X