Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Halaman 81 82: Tantri Basa Gladhen 4 Teks Dheskripsi lan Teks Liyane

- Selasa, 24 Januari 2023 | 14:04 WIB
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI

Kunci jawaban berikut dikutip dari Tantri Basa Kelas 5 untuk tingkat SD/MI tahun terbit 2016 karya Dra. Mistiyah, M.M.Pd., dkk. yang diharapkan dapat memberikan tambahan materi bagi siswa.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI Wulangan 5 halaman 81 82 ini memuat materi tentang Gladhen 4: Mbedakake Teks Dheskripsi lan Teks Liyane.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 5 ini pun dapat menjadi bahan evaluasi siswa bagi guru dalam menelaah sampai mana pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Selain itu, siswa juga dapat mengkaji materi soal Bahasa Jawa kelas 5 dan kunci jawaban agar nantinya menguasai soal-soal lain yang setara atau bahkan lebih rumit.

Berikut ini kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 5 SD/MI halaman 81 82.

Wulangan 5 Ekosistem

Gladhen 4: Mbedakake Teks Dheskripsi lan Teks Liyane

Aranana paragrap-paragrap ing ngisor iki kalebu jinise paragrap apa, kanthi nyoret pilihan kang salah, banjur wenehana alasan!

Nomer 1

Pesisir Parangtritis nyata endah. Sesawangane kang elok njalari para wisatawan grudug-grudug kepengin nyekseni. Emane, saperangan masyarakat Indonesia ana kang nganggep gawat. Awit anane mangsa kala Nyai Rara Kidul kang dianggep ngembani pesisir kono nyuwun ditumbali. Para ahli wis nerangake yen anane korban kang ilang ing pantai amarga keseret ombak gedhe.

Paragrap: Argumentasi

Alesan: Ana pratelan saka ahli sing mbuktekake yen korban ilang ing pantai amarga kesapu ombak gedhe.

Nomer 2

Bapak, Ibu, lan para sedherek ingkang kula kurmati, Sampun pitung dasa setunggal tahun Indonesia mardika. Ewa dene taksih kathah ingkang dereng ngraosaken kamardikan. Ngantos sapunika taksih wonten ingkang dijajah. Dijajah HP, TV, narkoba lan sanes-sanesipun. Mangga kita indhakaken raos tresna kita dhateng bangsa, supados kita dados bangsa ingkang luhur.

Halaman:

Editor: Hisni Munafarifana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X