Kunci Jawaban Bahasa Jawa Latihan Ulangan Semester Genap Kirtya Basa Kanggo Kelas 9 SMP/MTs Halaman 141-146

- Jumat, 27 Januari 2023 | 12:08 WIB
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs

Kunci jawaban Bahasa Jawa berikut dikutip dari Kirtya Basa Kelas IX Kanggo SMP/MTs Kelas IX edisi 2015 karya Drs. Sunardi, dkk. yang diharapkan dapat memberikan tambahan materi bagi siswa.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs Latihan Ulangan Semester Genap halaman 141-146 ini memuat materi tentang Wulangan 4 dan 5, struktur dan unsur bahasa teks drama serta teks laporan kegiatan.

Kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 9 Kirtya Basa ini pun dapat menjadi bahan evaluasi siswa bagi guru dalam menelaah sampai mana pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Selain itu, siswa juga dapat mengkaji materi soal Bahasa Jawa kelas 9 Kirtya Basa dan kunci jawaban agar nantinya menguasai soal-soal lain yang setara atau bahkan lebih rumit.

Berikut ini kunci jawaban Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs halaman 141-146.

Latihan Ulangan Semester Genap

I. Pitakon ing ngisor iki wangsulana kang patitis, kanthi milih siji wangsulan kang paling bener!

Ing omahe mbah kuntha kang wis bolong kabeh gedhege lan uga bocor gendhenge akeh bocah cilik sing padha cemruwit. Esuk iku bocah-bocah siap arep budhal ngamen.

Eko lan Rudi : hahaha…ha ha ha…

Mbah Kuntha: Heh, iki apa tha? Kok padha rame wae awet mau takrungokake?

Eko : Iki lho mbah! Ngguyu Ridho sing jarene pengin sekolah supaya bisa dadi dhokter. Apa ora guyu mbah? Hahaha....

1. Pethikan teks drama ing dhuwur yen katitik saka struktur teks kalebu peranganane....

a. eksposisi

b. klimaks

Halaman:

Editor: Hisni Munafarifana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Cikal Bakal Puasa di Bulan Ramadhan

Kamis, 23 Maret 2023 | 15:36 WIB
X