Kunci Jawaban Bahasa Jawa Latihan Ulangan Semester Genap Kirtya Basa Kanggo Kelas 9 SMP/MTs Halaman 141-146

- Jumat, 27 Januari 2023 | 12:08 WIB
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs

c. komplikasi

d. ending

Ing waktu awan kuwi sing wis panas Eko, Ridho lan kancakancane sing isih ngamen ing prapatan lampu merah padha drodosan kringete gulune krasa garing, mula iku arep tuku es kanggo nelesi gulune. Nanging ara adoh saka karo ana bocah kang pinggir dalan lan katone lagi bingung.

2. Paragraf ing ndhuwur miturut struktur teks kalebu perangane....

a. eksposisi

b. klimaks

c. komplikasi

d. ending

Mbah Kuntha : (Mbah Kuntha kang wis biasa ora tau dibasani karo bocah-bocah sing ana omahe, kejaba Ridho sing kulina basa karo wong sing luwih tuwa. Mbah Kuntha uga mung bisa mesem)

Ridho : Mboten mas! Inggih kula tetep dodolan koran ugi saderengipun bidhal menyang sekolah. Mengke wangsul sekolah kula tumut mas-mas ngamen.
Supados saged bayar sekolah lan nyetor arta dhateng mbah Kuntha damel nedha.

3. Pethikan teks drama rupa dhialoge Ridho ing dhuwur migunakake basa....

a. ngoko lugu

b. krama lugu

c. ngoko alus

d. krama alus

Halaman:

Editor: Hisni Munafarifana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X