Kunci Jawaban Bahasa Jawa Latihan Ulangan Semester Genap Kirtya Basa Kanggo Kelas 9 SMP/MTs Halaman 141-146

- Jumat, 27 Januari 2023 | 12:08 WIB
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs

4. Pethikan teks drama rupa dialoge Mbah Kuntha ing dhuwur migunakake basa ....

a. ngoko lugu

b. krama lugu

c. ngoko alus

d. krama alus

5. Perangan ing teks drama lumrahe wujud teks gancaran njlentrehake ngenani ....

a. latar

b. tema

c. plot

d. alur

6. Obah mosike praen nalika maragake teks drama diarani ....

a. interpretasi

b. ekspresi

c. olah tubuh

d. olah vokal

Halaman:

Editor: Hisni Munafarifana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X