Kunci Jawaban Bahasa Jawa Latihan Ulangan Semester Genap Kirtya Basa Kanggo Kelas 9 SMP/MTs Halaman 141-146

- Jumat, 27 Januari 2023 | 12:08 WIB
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs

7. Sing kudu dilakoni nalika nulis teks drama sawise nemtokake tema ....

a. golek inspirasi

b. nemtokake plot

c. nemtokake tokoh

d. nulis teks drama

8. Struktur teks drama sing ngrakit perkara/masalah rakitan crita drama wiwit awal nganti akhir diarani ....

a. tema

b. tokoh

c. plot

d. amanat

9. Teks sing ngandharake, nerangake, nggambarake sifat lan perilaku tokoh sing kudu diparagakake, latar/setting nalika kedadean lumaku ing teks drama wujude ....

a. gancaran

b. dialog

c. puisi

d. geguritan

Halaman:

Editor: Hisni Munafarifana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X