Kunci Jawaban Bahasa Jawa Latihan Ulangan Semester Genap Kirtya Basa Kanggo Kelas 9 SMP/MTs Halaman 141-146

- Jumat, 27 Januari 2023 | 12:08 WIB
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs

10. Sing dadi paraga utama kang nduweni watak lan perilaku apik diarani ....

a. antagonis

b. figuran

c. pembantu

d. narator

11. Naskah sing dadi pedhoman ana ing pementasan drama diarani ....

a. naskah drama

b. skenario drama

c. unsur drama

d. teks drama

12. Struktur teks drama sing rupa nilai budi pekerti sing bisa dijupuk saka isine drama diarani ....

a. tema

b. tokoh

c. alur

d. amanat

Halaman:

Editor: Hisni Munafarifana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X