Kunci Jawaban Bahasa Jawa Latihan Ulangan Semester Genap Kirtya Basa Kanggo Kelas 9 SMP/MTs Halaman 141-146

- Jumat, 27 Januari 2023 | 12:08 WIB
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs

13. ?ri[do z[mn Hi= p]ptTn p]bn\,, yen ditulis latin sing bener ....

a. Rido ngamen ing prapatan Praban.

b. Ridho ngamen ing prapatan Praban.

c. Rida ngamen ing prapatan Praban.

d. Ridha ngamen ing prapatan Praban.

14. Skenario drama kudu digunakake kanggo pedhoman. Ukara mau yen ditulis nganggo aksara Jawa sing paling bener yaiku ....

a. ?[sKnri[ao d]m kudu figunkK[k k=[go pe[do mn\,

b. ?[sKnri[ao d]m kufu figunkK[k k=[go pe[do mn\,

c. ?se[knri[aod]mkufufigunkK[kk=[go pe[do mn\,

d. ?se[knri[aod]mkudu figunkK[k k=[gope[do mn\,

15. Laporan kegiatan katulis minangka bukti yen sawijining kegiatan wis dileksanakake. Kajaba kuwi laporan kegiatan katulis kanggo ....

a. dhokumen pribadi para siswa

b. dhokumen kanggo sekolah

c. pertanggungjawaban

d. latihan nulis laporan

Halaman:

Editor: Hisni Munafarifana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X