Kunci Jawaban Bahasa Jawa Latihan Ulangan Semester Genap Kirtya Basa Kanggo Kelas 9 SMP/MTs Halaman 141-146

- Jumat, 27 Januari 2023 | 12:08 WIB
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs

a. runtut manut struktur

b. tulisane kudu bener

c. nganggo basa sing endah

d. dilampiri dhata lan foto

19. Ukara sing nyritakake kahanan sawenehing bab marang wong liya diarani ....

a. ukara lamba

b. ukara camboran

c. ukara carita

d. ukara pakon

20. Ing ngisor iki sing kalebu tuladhane ukara lamba yaiku ....

a. Budi tuku kaos, dene Ali tuku tas.

b. Para siswa ngrungokake pengumuman saka gurune.

c. Lamongan hawane panas, nanging Malang adhem.

d. Rani ora melu piknik jalaran lara.

21. Ing ngisor iki sing kalebu tuladhane ukara camboran yaiku ....

Halaman:

Editor: Hisni Munafarifana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X