Kunci Jawaban Bahasa Jawa Latihan Ulangan Semester Genap Kirtya Basa Kanggo Kelas 9 SMP/MTs Halaman 141-146

- Jumat, 27 Januari 2023 | 12:08 WIB
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs
Ilustrasi Bahasa Jawa kelas 9 SMP/MTs

a. Rani ora melu piknik menyang WBL.

b. Rini karo Rina sida piknik menyang WBL.

c. Rini tuku iwak asin kanggo oleh-oleh.

d. Rina ora tuku apa-apa kanggo oleh-oleh.

22. Ukara kang cocog kanggo bagean panutup ing teks laporan kegiatan yaiku ....

a. Borobudur manggon ing wewengkon kabupaten Magelang.

b. Bocah-bocah sing melu studi wisata cacahe 135.

c. Karya wisata wis kaleksanan kanthi lancar.

d. kegiatan karya wisata dileksanakake tanggal 2 Maret 2015.

23. Sing kalebu tuladhane ukara camboran yaiku ....

a. Sumarno budhal menyang daleme simbah.

b. Amarga bukune keri Dina nangis.

c. Aku mampir toko buku Gramedia.

d. Murid-murid padha nglumpuk ing lapangan.

24. ?numPkP]au laya/., panulise aksara Latin sing bener yaiku ....

Halaman:

Editor: Hisni Munafarifana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X