Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 5 Halaman 78 79 Pamekar Diajar Basa Sunda Kurikulum 2013 Ngalarapkeun Kecap

- Rabu, 8 Februari 2023 | 13:35 WIB
Ilustrasi Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI
Ilustrasi Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Sunda berikut dikutip dari Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI Kelas V edisi 2014 karya Tatang Sumarsono, dkk. Kurikulum 2013 yang diharapkan dapat memberikan tambahan materi bagi siswa.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 5 SD/MI halaman 78 79 ini memuat materi tentang pasangkeun ieu kecap-kecap kana kalimah nu geus dikosongkeun, ieu di handap aya kalimah-kalimah anu geus dikosongkeun.

Kunci jawaban Pamekar Diajar Basa Sunda Bahasa Sunda kelas 5 Kurikulum 2013 ini pun dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru dalam menelaah sampai mana pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 4 SD/MI Halaman 56 Pamekar Diajar Basa Sunda Kurikulum 2013 Eusi Tembang

C. Ngalarapkeun Kecap

Dina bacaan di luhur téh aya kecap pangdipikaresepna hartina ‘paling dipikaresep’.

Kalimahna:

Kembang lili téh pangdipikaresepna ku Ibu.

Pasangkeun ieu kecap-kecap kana kalimah nu geus dikosongkeun.

1. Déwi téh _pangpinterna_ di sakolana.

2. Dina soal ngawih mah, Néni téh _pangpunjulna_.

3. Di antara dulur-dulurna, Wawan _pangsonagarna_.

4. Jajang téh _pangpendékna_, jangkungna ngan 1,30 cm.

5. Féri _panggancangna_ di antara pamaén voli mah.

Halaman:

Editor: Zahrul Darmawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X