Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 9 Halaman 49 Pamekar Diajar Basa Sunda Kurikulum 2013 Maca Wacana

- Kamis, 9 Februari 2023 | 13:50 WIB
Ilustrasi Bahasa Sunda kelas 9 SMP/MTs
Ilustrasi Bahasa Sunda kelas 9 SMP/MTs

HARIANHALUAN.COM - Kunci jawaban Bahasa Sunda berikut dikutip dari Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTs Kelas IX edisi 2014 Kurikulum 2013 karya Tatang Sumarsono, dkk. yang diharapkan dapat memberikan tambahan materi bagi siswa.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 9 SMP/MTs Pangajaran 3 Pamekan Basa halaman 49 ini memuat materi tentang wacana Hayu Urang Nyarita ku Basa Sunda dan menjawab pertanyaan terkait.

Kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 9 Kurikulum 2013 ini pun dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru dalam menelaah sampai mana pemahaman siswa tentang materi tersebut.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTs Pamekar Diajar Basa Sunda Halaman 58 Pancen Ajag Nangtang Jelema

Jawab ieu pananya di handap! 

Sangkan hidep paham kana eusi wacana di luhur, pék jawab ieu pananya!

1. Kumaha cara ngamumulé basa Sunda téh?

Kunci jawaban: ku cara nyarita ku basa Sunda boh di imah boh di tempat umum jeung babaturan anu ogé bisa basa Sunda

2. Naon sababna ayeuna loba urang Sunda anu henteu nyarita ku basa Sunda?

Kunci jawaban: sabab biasana di tempat-tempat umum loba jalma-jalma ti rupa-rupa etnis jeung kabudayaan sahingga basana rupa-rupa sarta leuwih resep ngagunakeun basa Indonesia pikeun komunikasi jeung kadang sieun salah lafal nalika nyarita basa Sunda

3. Jéntrékeun naon nu disebut undak-usuk basa téh?

Kunci jawaban: Undak-usuk basa téh bantun-candak, mios-angkat, neda-tuang, wangsul-mulih, dongkap-sumping, kakuping-kadangu, sanggem-saur, calik-linggih, jsb.

4. Ceuk pamanggih hidep naha enya basa Sunda téh tinggaleun jaman? Naon alesanana?

Kunci jawaban: kusabab budaya deungeun anu asup jeung mawa basa sejen saperti basa Inggris salaku media komunikasi jeung basa lokal dianggap kolot

Halaman:

Editor: Zahrul Darmawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Cikal Bakal Puasa di Bulan Ramadhan

Kamis, 23 Maret 2023 | 15:36 WIB
X