Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 9 Halaman 49 Pamekar Diajar Basa Sunda Kurikulum 2013 Maca Wacana

- Kamis, 9 Februari 2023 | 13:50 WIB
Ilustrasi Bahasa Sunda kelas 9 SMP/MTs
Ilustrasi Bahasa Sunda kelas 9 SMP/MTs

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 6 Semester 2 Halaman 68 Rancage Diajar Basa Sunda Latihan 3 Istilah Dagang

5. Cing pék sebutkeun paribasa anu aya pakaitna jeung tatatkrama
urang Sunda!

Kunci jawaban

- hadé tata hadé basa

- hadé gogog hadé tagog

- soméah hadé ka sémah

- tutulung ka nu butuh tatalang ka nu susah

6. Naon cenah ari tatakrama téh?

Kunci jawaban: Tatakrama téh aturan dina ngahormat atawa aturan sopan santun anu disaluyuan ku warga masarakat, pikeun silihajénan jeung nu lian.

7. Naon sababna urang kudu maké tatakrama dina campur gaul jeung batur?

Kunci jawaban: pikeun nembongkeun kasopanan jeung budaya wetan urang salaku urang Indonesia

8. Lamun nyarita maké basa lemes, urang kudu bisa ngabédakeun basa lemes keur ka diri sorangan jeung keur ka batur. Ngarah naon?

Kunci jawaban: ngagunakeun basa lemes téh pikeun ngajénan atawa ngahormat ka batur

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 8 SMP/MTs Halaman 77: Pancen 10

Itulah kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 9 Pangajaran 3 Pamekar Diajar Basa Sunda halaman 49 yang memuat materi tentang wacana Hayu Urang Nyarita ku Basa Sunda dan menjawab pertanyaan terkait. Semoga bermanfaat.

Halaman:

Editor: Zahrul Darmawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X